agricam white.png

Få koll på näringsbalansen
med Agicams KetosKoll

Med KetosKoll från Agricam

KetosKoll App
PortaBHB ketone test
Slipp ketos och få förbättrad fertilitet, friskare kor och ökad mjölkmängd!
Med Agricams KetosKoll får du
✓ Gårdsanpassad provtagnings- och behandlingsstrategi mot ketos
✓ Appen KetosKoll - ett beslutsstöd - dina mätvärden samlade för dig, rådgivare och veterinär
✓ Rekommenderade åtgärder, rådgivning och uppföljning
✓ De mest effektiva behandlingsprodukterna
✓ Mätare, mätstickor & lansetter 

”Det är en av de större ekonomiskt fördelaktiga saker som mjölkgårdar kan göra – att ägna tid först åt att förebygga ketos och sedan tidig upptäckt och behandling."

– Professor Gary Oetzel, Wisconsin-Madison Universitetet
Mjölkkor

1

Börja provta genom att ta mjölk- och/eller blodprov med Agricams KetosKoll-utrustning

2

Följ direkt de rekommenderade åtgärderna i appen (Glycerol och Bovikalc)

3

Njut av att ha kor som både mår och producerar bättre!

4

När provresultat finns från flera kor finns underlag till att arbeta förebyggande

citat-03.png
We have radically increased the milk yield and health status since last year when, among other things, we started measuring ketosis and changed the feed ration for dry cows and after calving. By detecting and treating ketosis early and increasing the efforts, we have been able to increase the milk by 5 kg per cow and day on average. 

- Hans Cederlöf,

  Silvermjölk