Sommarjobb

Agricam är ett AgTech-bolag. Vi kombinerar mjukvara, hårdvara och veterinärkompetens för att lösa problem inom mjölkproduktion. Vi tar ett helhetsansvar när det kommer till övervakning, rådgivning, effektivisering och uppföljning av djurhälsa och ekonomi. För att åstadkomma detta används bland annat värmekamerateknik, bildbehandling, maskininlärning och statistik. 

Vi har en sommarjobbsuppgift som går ut på att ta fram ett mindre webbverktyg för att rapportera avläsningar från mätutrustning. Inrapporteringen ska fungera både i mobiltelefon och vid dator.

 

Det som mäts är resultatet av ett prov som tagits på en ko. Användaren kommer mata in vilken ko de har mätt på, mätvärde de fått från mätutrustning och eventuell annan data. De kommer få ett svar direkt, men resultat ska även loggas i vår databas.
 
Du får vara med i hela processen från kravställning till att det används skarpt.


Projektet ska byggas i React och prata med ett REST API skrivet i C#/.NET Core. Huvudfokus kommer ligga på React, därför vore det bra om du har provat på det eller liknande tekniker tidigare.
 
Utöver detta så ingår det att vara behjälplig med support till våra kunder. Tiden som går åt till detta varierar, men är för det mesta under en timme per dag.

Tekniken vi använder 

Vår stack består främst av .NET där nyutveckling sker i .NET Core och äldre applikationer portas successivt. Här ingår både REST-APIer och services. För frontend har vi valt React som webb-ramverk, men vi har också utveckling i Android. 

Övriga tekniker vi använder är Git, JIRA och TeamCity. 

Ansökan 

Skicka frågor och ansökan till Martin Johansson (CTO), martin.johansson@agricam.se. Sista ansökningsdag är 1 mars, men rekrytering sker löpande.